קורסים למתקדמים

קורס מתקדמים

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: שלישי

noun_day_247253.png

שעות: 19:45-18:15

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 14.06.2022-05.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים: 

בקורס זה ייחשפו התלמידים לרמת דיבור מורכבת יותר. נשוחח הן באמצעות דיבור ספונטני והן באמצעות פרויקט אישי.

בקורס זה יינתן דגש על מצבים מ"העולם האמיתי" – דיונים סביב נושאים שיציעו התלמידים, דיאלוגים, ספרונים באיטלקית, שירים, קטעי וידיאו ופודאקסטים.

קורס שנה ה'

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שלישי

noun_day_247253.png

שעות: 20:00-18:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 14.06.2022-05.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס מזורז לרמה בינונית והכנה לרמה B1

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שלישי וחמישי

noun_day_247253.png

שעות: 18:15-16:45

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 31.05.2022-05.10.2021

date.png

משך הקורס: 60 פגישות, 120 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 4,800 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס שנה ו'

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שני

noun_day_247253.png

שעות: 12:30-11:00

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 13.06.2022-04.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים: 

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות תוכניות טלוויזיה, אקטואליה, שירים ועוד. מטרת הקורס היא להגיע לרמה C1.

קורס מתקדמים B1

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שני

noun_day_247253.png

שעות: 20:30-18:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 13.06.2022-04.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות מלאות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 4,500 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים: 

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות תוכניות טלוויזיה, אקטואליה, שירים ועוד. מטרת הקורס היא להגיע לרמה C1.

קורס מתקדמים B2

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: רביעי

noun_day_247253.png

שעות: 19:45-18:15

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 13.06.2022-04.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים: 

בקורס זה יגיעו התלמידים לרמת דיבור גבוהה יותר, זאת באמצעות שיחה בכיתה וכן בפרויקט אישי שיכינו בבית. כל זאת תוך כדי חשיפה בכיתה והתקדמות בנושאים דקדוקיים. נשים דגש על מצבים "מציאותיים", החל מדיונים סביב נושאים שונים, ספרונים באיטלקית המתאימים לרמה, שירים , קטעי וידיאו ועוד.

קורס שנה ד'

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שני

noun_day_247253.png

שעות: 20:00-18:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 14.06.2022-05.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס שנה ו'

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שלישי

noun_day_247253.png

שעות: יפורסם בהמשך

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 14.06.2022-05.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס מתקדמים (B2)

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: ראשון

noun_day_247253.png

שעות: 20:00-18:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 03.07.2022-03.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים

• Interagire con un parlante native senza eccessiva fatica in situazioni formali e informali
• Comprendere contenuti di testi complessi su argomenti sia comcreti che astratti, e letterari
• Saper produrre testi chiari su piu argomenti ed esprimere opinioni su temi di Attualita

קורס B2+

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: שני

noun_day_247253.png

שעות: 11:30-10:00

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 13.06.2022-04.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים

• Interagire con un parlante native senza eccessiva fatica in situazioni formali e informali
• Comprendere contenuti di testi complessi su argomenti sia comcreti che astratti, e letterari
• Saper produrre testi chiari su piu argomenti ed esprimere opinioni su temi di Attualita

קורס מתקדמים

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: רביעי

noun_day_247253.png

שעות: 11:00-09:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 06.07.2022-06.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים

•  Scegliere le funzioni discursive adatte per prendere e mantenere la parola
•  Esprimere il proprio punto di vista appropriato ed efficace
•  Scrivere brevi testi chiari e ben strutturati anche su argomenti complessi

 

קריאה:

 

La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante – un analisi dettagliato di un libro italiano

קורס רמה C1

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: חמישי

noun_day_247253.png

שעות: 17:30-16:00

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 08.07.2022-08.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

מטרות:

• Usare la lingua nelle forme orali in modo naturale

• Avere padronanza di un ampio repertorio lessicale
• Comprendere contenuti di quotidiani e periodici
• Scegliere le funzioni discursive adatte per prendere e mantenere la parola
• Esprimere il proprio punto di vista in modo appropriato ed efficace

קריאה:

Accabadora / Michela Murgia