top of page

קורסים למתקדמים

 

תוכנית הלימודים: 

בקורס זה ייחשפו התלמידים לרמת דיבור מורכבת יותר. נשוחח הן באמצעות דיבור ספונטני והן באמצעות פרויקט אישי.

בקורס זה יינתן דגש על מצבים מ"העולם האמיתי" – דיונים סביב נושאים שיציעו התלמידים, דיאלוגים, ספר באיטלקית, שירים, קטעי וידיאו ופודקאסטים.

קורס B2+

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום:ב

noun_day_247253.png

שעות: 18:30-20:00

תאריכים: 3.07.2023-05.9.2022

noun_Time_4035921.png
date.png

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,600 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס - B2

ברמה הזו העיסוק בשפה הינו מאוד מגוון, אוטנטי. נפגשים בשפה במסגרת מאמרים, ווידאו, קטעי סרטים, ספרות, שירים וכו'. החומרים נבחרים לרוב כדי לעודד דיון. 

הדקדוק כבר אינו מוקד אלא נושא המתחלף מפעם לפעם לצורך חיזוק והפנמה.  

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שלישי

noun_day_247253.png

שעות: 20:00-18:30

noun_Time_4035921.png

13.9.2022-18.7.2023

date.png

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,600 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס לרמה - B1 

תוכנית הלימודים: 

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות תוכניות טלוויזיה, אקטואליה, שירים ועוד. מטרת הקורס היא להשלים את הרמה B1 ובהתאם להתקדמות להיכנס לרמה B2. 

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שני

noun_day_247253.png

שעות: 12:30-11:00

תאריכים: 03.07.2023-05.09.2022

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

noun_Time_4035921.png
date.png
noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,600 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס מתקדמים B2

תוכנית הלימודים: 

בקורס זה יגיעו התלמידים לרמת דיבור גבוהה יותר, זאת באמצעות שיחה וכן בפרויקטים אישים שהוכנו באופן עצמאי. כל זאת תוך כדי חשיפה בשיעור והתקדמות בנושאים דקדוקיים. נשים דגש על הבנת הנקרא, החל מדיונים סביב ספר בשפת המקור  , ושיחה  שירים , קטעי וידיאו.

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: רביעי

noun_day_247253.png

שעות: 9.30-11.00

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 7.9.22-28.6.2023

date.png

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,600 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס לרמה B1

תוכנית הלימודים: 

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות תכניות טלוויזיה, אקטואליה, מאמרי עיתונות, קטעי ספרות, שירים ועוד. 

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

noun_Teacher_751545.png

יום: שני

noun_day_247253.png

שעות: 20:00-18:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 5.9.2022-3.7.2023

date.png

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,600 ש"ח

noun_shekel_27871.png

קורס מתקדמים (B2)

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: ראשון

noun_day_247253.png

שעות: 20:00-18:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 4.9.22-25.6.2023

date.png

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,600 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים: 

בקורס זה יגיעו התלמידים לרמת דיבור גבוהה יותר, זאת באמצעות שיחה וכן בפרויקטים אישים שהוכנו באופן עצמאי. כל זאת תוך כדי חשיפה בשיעור והתקדמות בנושאים דקדוקיים. נשים דגש על הבנת הנקרא, החל מדיונים סביב ספר בשפת המקור  , ושיחה  שירים , קטעי וידיאו.

קורס +C1

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: ה

noun_day_247253.png

שעות:16:00-17:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים:- 15.6.2023-1.9.22

date.png

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,600 ש"ח

noun_shekel_27871.png

תוכנית הלימודים: 

בקורס זה התלמידים ברמת הבנת הקריאה ודיבור טוב מאד. המטרה לקדם עוד את שטף הדיבור  ואוצר המלים שלהם דרך פרויקטים אישים , לפתח את הבנת הנשמע דרך הזנת חומרים שונים ברמת דיבור גבוה  כגון הרצאות אקדמיות .

bottom of page