top of page

קורסים למתקדמים

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

יום: שני

שעות: 11:00 - 12:30

תאריכים: 05.09.2022 - 03.07.2023

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B1

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות תוכניות טלוויזיה, אקטואליה, שירים ועוד. מטרת הקורס היא להשלים את הרמה B1 ובהתאם להתקדמות להיכנס לרמה B2. 

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

יום: שני

שעות: 18:30 - 20:00

תאריכים: 05.09.2022 - 03.07.2023

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B1

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות תוכניות טלוויזיה, אקטואליה, שירים ועוד. מטרת הקורס היא להשלים את הרמה B1 ובהתאם להתקדמות להיכנס לרמה B2. 

מורה: אלסנדרה מיזול

יום: ראשון

שעות: 18:30 - 20:00

תאריכים: 04.09.2022 - 25.06.2023

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B2

בקורס זה יגיעו התלמידים לרמת דיבור גבוהה יותר, זאת באמצעות שיחה וכן בפרויקטים אישים שהוכנו באופן עצמאי. כל זאת תוך כדי חשיפה בשיעור והתקדמות בנושאים דקדוקיים. נשים דגש על הבנת הנקרא, החל מדיונים סביב ספר בשפת המקור, שיחה, שירים וקטעי וידאו.

מורה: אלסנדרה מיזול

יום: רביעי

שעות: 09:30 - 11:00

תאריכים: 07.09.2022 - 28.06.2023

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B2

בקורס זה יגיעו התלמידים לרמת דיבור גבוהה יותר, זאת באמצעות שיחה וכן בפרויקטים אישים שהוכנו באופן עצמאי. כל זאת תוך כדי חשיפה בשיעור והתקדמות בנושאים דקדוקיים. נשים דגש על הבנת הנקרא, החל מדיונים סביב ספר בשפת המקור, שיחה, שירים וקטעי וידאו.

מורה: אלסנדרה מיזול

יום: שני

שעות: 18:30 - 20:00

תאריכים: 05.09.2022 - 03.07.2023

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B2+

בקורס זה ייחשפו התלמידים לרמת דיבור מורכבת יותר. נשוחח הן באמצעות דיבור ספונטני והן באמצעות פרויקט אישי.

בקורס זה יינתן דגש על מצבים מ"העולם האמיתי" – דיונים סביב נושאים שיציעו התלמידים, דיאלוגים, ספר באיטלקית, שירים, קטעי וידאו ופודקאסטים.

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

יום: שלישי

שעות: 18:30 - 20:00

תאריכים: 13.09.2022 - 18.07.2023

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B2+

בקורס זה עוסקים בשפה במסגרת מאמרים, וידאו, קטעי סרטים, ספרות, שירים וכו'. החומרים נבחרים לרוב כדי לעודד דיון. 

הדקדוק כבר אינו במוקד אלא נושא המתחלף מפעם לפעם לצורך חיזוק והפנמה.  

מורה: אלסנדרה מיזול

יום: חמישי

שעות: 16:00 - 17:30

תאריכים: 01.09.2022 - 15.06.2023

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס C1+

בקורס זה התלמידים ברמת הבנת הקריאה ודיבור טוב מאוד. המטרה לקדם עוד את שטף הדיבור ואת אוצר המלים שלהם דרך פרויקטים אישים, לפתח את הבנת הנשמע דרך האזנה לטקסטים שונים ברמת דיבור גבוהה, כגון הרצאות אקדמיות.

כל הקורסים של אגודת דנטה אליגיירי מוכרים ונלמדים בהתאם למדד האירופאי להערכת שפות (GER)

bottom of page