top of page

קורסים לשנה"ל תשפ"ג 2023-2022

כל הקורסים של אגודת דנטה אליגיירי מוכרים ונלמדים בהתאם למדד האירופאי להערכת שפות (GER)

ימי חופשה לשנה"ל תשפ"ג
ראש השנה 25.9.22-28.9.2022
כיפור 4.10.2022-5.10.2022
סוכות 9.10.2022-17.10.2022
בחירות 1.11.2022
חנוכה 18.12.2022-23.12.2022
פורים 6.3.2023-8.3.2023
פסח 2.4.2023-14.4.2023
יום העצמאות 24.4.2023-26.4.2023 
יום
 ירושלים 18.5.2023-19.5.2023
שבועות 25.5.2023-26.5.2023  

ט' באב 26.7.2023-27.7.2023

החזר שכר לימוד

במקרה של אי-פתיחת קורס יוחזר כל התשלום ששולם עבורו

תשלום 

  • התשלום יתבצע בהעברה לחשבון אגודת דנטה אליגיירי
  • ותיקים, חיילים, נוער וסטודנטים יזכו בהנחה של 150 ₪

פרטי החשבון

שם: אגודת דנטה אליגיירי בישראל

בנק דיסקונט (11)

סניף: 066

חשבון: 4185961

ע"ר: 580012789

bottom of page