קורסים בספרות איטלקית

קורס בספרות איטלקית

מורה: אלסנדרה מיזול

noun_Teacher_986194.png

יום: שלישי

noun_day_247253.png

שעות: 18:00-16:30

noun_Time_4035921.png

תאריכים: 14.06.2022-05.10.2021

date.png

משך הקורס: 35 פגישות, 70 שעות אקדמיות

noun_duration_3956212.png

מחיר: 3,300 ש"ח

noun_shekel_27871.png

רשימת הספרים:

Andrea Camilleri, La prima indagine di Montalbano (Oscar Mondadori, 2013)
Stefania Auci, I leoni di Sicilia (Nord, 2021)
Melania Mazzucco, La lunga attesa dell’angelo (BUR, 2010)